Gradam 2021

Each year the Áras and Údarás na Gaeltachta fund nursing bursaries for local student nurses. Since 2010 the Gradam Áras Chois Fharraige  has given €20,000 to local student nurses. 

Sparánacht don té a eiríonn leis/leí

Obair thraenála páirt aimsireach le linn a cuid staidéar i nÁras Chois Fharraige don té a eiríonn leis/leí.

Riachtanaisí don Chomórtas

Aiste 500 focal faoin dteideal: ‘Mar Bhanaltra, cén chaoi an gcuirfeadh tusa le saol an Aosaigh i dteach altranais’.

Agallamh tré Ghaeilge le Bainistíocht an Árais.

Coinníollacha an Chomórtais

Tá an comórtas seo oscailte do mhic léinn altranais ó na scoileanna atá luaite thuas a thosaíonn ar a gcuid staidéir altranais i 2016.

Iarrataisí a bheith faighte ag Áras Chois Fharraige, Páirc, An Spidéal, Co. na Gaillimhe roimh 30 Meán Fómhair 2021. Ná déan dearmad d’ainm, seoladh agus sonraí teagmhála a chur san áireamh.

 

Careers at the Áras

If you are committed to the highest standards in elderly care and want to progress your career in a modern community-based care home, where staff are valued, then contact Áras Chois Fharraige. Irish-speaking applicants are particularly welcome.


We offer our staff a great work environment and the opportunity for ongoing professional development. Many of our health care assistants undertake the nursing qualification at NUIG after beginning their career at Áras Chois Fharraige.  

We are always interested in receiving applications from nurses and health care assistants, who are committed to the highest standards in elderly care. 

email careers@thearas.com for further information 

A commitment to excellence

Each staff member has an employment file, which is maintained by the PIC, and includes Garda vetting, curriculum vitae and references. All staff have written job descriptions and a copy of their terms and conditions. An audit of staff files found that 100% of staff files contained correct Garda vetting documentation.

More than 50% of healthcare assistants have achieved the FETAC level 5 course in Care for the Elderly. In addition 21 per cent of Health Care Assistants are training to become nurses and have completed between one and three years of the nursing degree in NUIG.

Áras Chois Fharraige

Ar nós do bhaile féin

(091) 553 194

care@thearas.com

Páirc Láir, Park, Co. Galway